Ons activiteitenaanbod van september tot en met december 2020

In verband met de richtlijnen rond COVID-19 (Coronavirus) is het Dorpshuis niet vrij toegankelijk, en zijn de buitendeuren gesloten. Bezoek aan het Dorpshuis Hoogkerk is alleen mogelijk met een afspraak. Op de dag en tijd van uw activiteit wordt uw deelname als een afspraak/reservering gezien. Wij komen dan tien minuten voor aanvang van uw activiteit de voordeur voor u openen. We bekijken per activiteit of deze kan plaatsvinden binnen de RIVM regels. Eind augustus komt ons nieuwe activiteitenboekje uit, samen met WIJ, Speeltuin VHJ en Speeltuin De Kreukelhof. Alle activiteiten die we aanbieden voor de tweede helft van 2020 zijn onder voorbehoud in verband met de dan geldende RIVM richtlijnen. Wij behouden ons het recht voor om als gevolg van de COVID-19 regels activiteiten af te gelasten of inhoudelijk aan te passen. Dit kan gevolgen hebben voor de kosten van deelname. Kostenwijzigingen worden met u verrekend, maar kunnen nooit leiden tot hogere kosten dan aangegeven in het boekje of op de website. Wanneer u in het eerste deel van 2020 vooruitbetaald heeft tot aan de zomervakantie, dan worden de kosten van niet genoten activiteiten met u verrekend.