De Komedianten (toneel)

De Komedianten (toneel)

De Komedianten is een toneelvereniging die iedere maandag van 19.30 – 22.30 uur repeteert. Veel lol en lekker toneel spelen.

Wanneer: iedere maandag van 19.30 – 22.30 uur.

Informatie en Opgave: Mevr. I. Strating, tel. 0622125197