In verband met de richtlijnen rond het indammen van het COVID-19 virus (Corona) mag het Dorpshuis vanaf 1 juni 2020 weer open binnen de geldende beperkingen. De Strinke blijft gesloten tot 1 september 2020. De reguliere activiteiten in het Dorpshuis vinden voorlopig alleen plaats op afspraak, en alleen wanneer we de RIVM-richtlijnen kunnen garanderen en handhaven. Vergaderingen van derden kunnen alleen plaatsvinden als de huurder/gebruiker zelf de RIVM-richtlijnen bewaakt en wij voldoende ruimte kunnen bieden voor de groepsgrootte. Vrije toegang is niet mogelijk. 

De bluesavond van 28 maart jongstleden is vervallen. We hebben besloten een nieuwe poging te wagen op 27 maart 2021, met hetzelfde programma. Reeds gekochte kaarten blijven geldig. Indien gewenst kan u tegen inlevering van de reeds gekochte toegangskaart(en) het aankoopbedrag terugkrijgen. Dit kan alleen op afspraak vanaf 1 juni. Bij voorkeur een afspraak maken via een e-mail aan backoffice@dorpshuishoogkerk.nl Kunt u niet mailen, dan graag bellen naar ons algemene nummer op 0505375230.

We werken op dit moment aan een protocol voor de periode 1 juni 2020 tot aan de zomervakantie. De nodige voorzorgsmaatregelen zullen uiteraard worden getroffen.

Verder wordt hard gewerkt aan een programma voor na de zomerstop, waarbij we kijken welke activiteiten binnen de dan gestelde richtlijnen mogelijk zijn. Een activiteitenboekje kunt u na de zomervakantie sowieso van ons verwachten, met het voorbehoud dat een activiteit binnen de geldende richtlijnen moet kunnen plaatsvinden.

De sporthal en het gymlokaal zijn gesloten tot 1 september 2020. Het primair onderwijs mag vanaf 8 juni weer gebruik maken van sporthal en gymlokaal. Dit is echter alleen op afspraak via Sport050. Let op! De oude seizoensboeking is niet geldig. Ook voor gebruik van de sportvelden geldt dat er geboekt moet worden via Sport050. Kleedkamers mogen behoudens primair onderwijs niet worden gebruikt, douchen is niet toegestaan. Ouders mogen niet mee naar binnen.

De dienst burgerzaken (o.a. paspoorten en rijbewijzen) is gesloten tot 1 september 2020.

Sozen van het jongerenwerk vinden vanaf 25 mei weer plaats in de jongerenlocatie in de vensterschool, maar alleen op uitnodiging via het WIJ-team. Dit uiteraard volgens de RIVM richtlijnen. Zie aldaar voor meer informatie.

Kinderen die naar OBS De Ploeg gaan, of naar SKSG Ranonkel of Kids-First COP Dribbel kunnen niet via de voordeur van de vensterschool. Wij verzoeken jullie de richtlijnen van elk van deze instellingen in acht te nemen.

Pas goed op jezelf en op alle mensen om je heen, of je ze nu kent of niet.