Alle bezoek aan het Dorpshuis Hoogkerk is gebonden aan de landelijk geldende beperkingen in verband met COVID-19. U heeft alleen toegang na het maken van een afspraak of op uitnodiging, waarbij de oude reserveringen en afspraken zijn komen te vervallen. Bij bezoek op afspraak doen wij de voordeur maximaal 10 minuten vooraf voor u open. Er worden dan eerst een aantal vragen gesteld en wij meten uw temperatuur. Bij COVID-19 gerelateerde klachten mogen wij u niet binnen laten. Dit geldt voor elk afzonderlijk bezoek, dus ook als u eerder bent geweest. U bent verplicht de desinfectiezuilen te gebruiken. Verder verwachten wij van alle bezoekers, dat zij de geldende RIVM richtlijnen respecteren, de aangegeven looproutes volgen en aanwijzingen van onze medewerkers opvolgen. 

Van 1 juni tot en met 30 juni mogen er naast medewerkers maximaal 30 bezoekers gelijktijdig binnen zijn. Vanaf 1 juli mogen we maximaal 100 mensen binnen laten, maar dienen we wel steeds rekening te houden met de maximum capaciteit per ruimte in verband met de anderhalve meter afstand.

De Strinke blijft gesloten tot 1 september 2020.

De bluesavond van 28 maart jongstleden is vervallen. We hebben besloten een nieuwe poging te wagen op 27 maart 2021, met hetzelfde programma. Reeds gekochte kaarten blijven geldig. Indien gewenst kan u tegen inlevering van de reeds gekochte toegangskaart(en) het aankoopbedrag terugkrijgen. Dit kan alleen op afspraak vanaf 1 juni. Bij voorkeur een afspraak maken via een e-mail aan backoffice@dorpshuishoogkerk.nl Kunt u niet mailen, dan graag bellen naar ons algemene nummer op 0505375230.

Verder wordt hard gewerkt aan een programma voor na de zomerstop, waarbij we kijken welke activiteiten binnen de dan gestelde richtlijnen mogelijk zijn. Een activiteitenboekje kunt u na de zomervakantie sowieso van ons verwachten, met het voorbehoud dat een activiteit binnen de geldende richtlijnen moet kunnen plaatsvinden.

De sporthal en het gymlokaal zijn gesloten tot 1 september 2020. Het primair onderwijs mag vanaf 8 juni weer gebruik maken van sporthal en gymlokaal. Dit is echter alleen op afspraak via Sport050. Let op! De oude seizoensboeking is niet geldig. Ook voor gebruik van de sportvelden geldt dat er geboekt moet worden via Sport050. Kleedkamers mogen behoudens primair onderwijs niet worden gebruikt, douchen is niet toegestaan. Ouders mogen niet mee naar binnen.

De dienst burgerzaken (o.a. paspoorten en rijbewijzen) is gesloten tot 1 september 2020.

Sozen van het jongerenwerk vinden vanaf 25 mei weer plaats in de jongerenlocatie in de vensterschool, maar alleen op uitnodiging via het WIJ-team. Dit uiteraard volgens de RIVM richtlijnen. Zie aldaar voor meer informatie.

Kinderen die naar OBS De Ploeg gaan, of naar SKSG Ranonkel of Kids-First COP Dribbel kunnen niet via de voordeur van de vensterschool. Wij verzoeken jullie de richtlijnen van elk van deze instellingen in acht te nemen.

Pas goed op jezelf en op alle mensen om je heen, of je ze nu kent of niet.