Sponsorloop OBS De Ploeg

De kinderen van groep 6 tm 8 van OBS De Ploeg hebben deelgenomen aan een sponsorloop. Zelf hadden ze bedacht dat de opbrengst voor het Dorpshuis Hoogkerk moest zijn. Er is maar liefst een bedrag van € 618,05 bijeen gelopen. Op woensdag 19 juli is het bedrag in ontvangst genomen door Debbie Smidt en Jurjen Joosten namens het Dorpshuis. Foto’s hiervan volgen.

Het Dorpshuis zal op haar beurt het geld zo besteden, dat dit weer ten goede komt aan kinderen. In overleg met de school zal gekeken worden wat we het beste kunnen doen.

Wij danken Declan de Vries, Enno Foekens, Jochem Nap, Jesper Mosselaar en Bas Raatjes voor hun sportieve inzet.