Doek valt definitief voor De Strinke

De gemeente Groningen heeft besloten om buurtcentrum De Strinke aan de Peizerweg definitief te sluiten. Het buurtcentrum bij woonwagenkamp De Kring was al enige jaren op last van de gemeente gesloten voor gebruik.

De omwonenden zijn middels een brief op de hoogte gesteld van een ophanden zijnde sloop van het gebouw. De vrijgekomen ruimte zal geschikt worden gemaakt voor bewoning.

Wij betreuren dit besluit en de gang van zaken.