Onze partners

Het Dorpshuis Hoogkerk werkt in het gebied samen met diverse andere partijen. Samen staan we sterker en kunnen we voor alle bewoners van Hoogkerk iets betekenen. Zo kunnen we bijvoorbeeld in de schoolvakanties gezamenlijk een programma voor de jeugd neerzetten, zodat er volop activiteiten zijn. Verder wordt er gezorgd, dat we met voldoende mensen zijn om van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat open te zijn. Ook mogen we in het gebied bouwen op een grote groep vrijwilligers die zich dagelijks inzet in de accommodaties.

Opdrachtgever

De dienst DMO van de gemeente Groningen is onze subsidieverlener. Zonder financiële ondersteuning van de gemeente zou het Dorpshuis niet kunnen bestaan. We hebben regelmatig contact met de ambtenaren van deze afdeling om verantwoording af te leggen over de besteding van de subsidie. Maar de gemeente controleert niet alleen, ze denkt ook mee en adviseert.

Accommodatie

Speeltuin Voor Hoogkerks Jeugd is in Hoogkerk één van onze partners in de invulling van activiteiten binnen het gebied. We zijn geen concurrenten, maar vullen elkaar aan en helpen elkaar waar nodig. Dit gebeurt met name bij het aanbieden van activiteiten in de schoolvakanties en bij landelijke dagen, zoals burendag.

Meer informatie vind je op https://speeltuinengroningen.nl/speeltuinen/sv-v-h-j/

Accommodatie

Speeltuin De Kreukelhof is in Hoogkerk één van onze partners in de invulling van activiteiten binnen het gebied. We zijn geen concurrenten, maar vullen elkaar aan en helpen elkaar waar nodig. Dit gebeurt met name bij het aanbieden van activiteiten in de schoolvakanties en bij landelijke dagen, zoals burendag.

Meer informatie vind je op https://speeltuinengroningen.nl/speeltuinen/bsv-kreukelhof/

Samenwerkingspartner

De speeltuinen waarmee we in het gebied samenwerken worden ondersteund door de Vereniging Speeltuincentrale Groningen. Deze schuift met name aan wanneer we gebiedsbreed activiteiten organiseren, zoals vakantieprogramma’s. Ook worden vakantieactiviteiten in het gebied door de speeltuincentrale meegefinancierd.

Kijk voor meer informatie op https://speeltuinengroningen.nl/

Samenwerkingspartner

Als er één organisatie is die weet wat er speelt in Hoogkerk, dan is het de Vereniging Wijkraad Hoogkerk. Hoewel we elk op ons eigen terrein opereren en verschillende doelstellingen hebben weten we elkaar te vinden. We zitten samen aan één gang in de vensterschool. We houden elkaar geïnformeerd over ontwikkelingen in Hoogkerk en trekken bij gezamenlijke belangen samen op.

Meer informatie vind je op https://hoogkerkonline.nl/vereniging-wijkraad-hoogkerk/

Samenwerkingspartner

WerkPro levert het personeel voor het beheer in het Dorpshuis Hoogkerk. Zij verzorgt de salarisadministratie en overige personeelsdiensten. Met onze beheerders kunnen we op werkdagen geopend zijn van 8.30 in de ochtend tot 23.00 uur in de avond, en blijft het Dorpshuis schoon, heel en veilig.

Het Dorpshuis Hoogkerk is binnen de vensterschool Hoogkerk ook verantwoordelijk voor het vensterschoolbeheer. Alle facilitaire zaken worden door ons in het verlengde van de gemeente, die eigenaar is van het gebouw, uitgevoerd. Dat loopt van kleine reparaties, vervangen van kapotte lampen tot contacten met toeleveranciers en onderhoudsbedrijven.

Ook de personele inzet hiervoor wordt geleverd door WerkPro Groningen.

Kijk voor meer informatie over deze organisatie op https://www.werkpro.nl/

Opdrachtgever / Samenwerkingspartner

In opdracht van Sport050 van de gemeente Groningen voert het Dorpshuis het beheer uit van de sporthal Hoogkerk, het gymlokaal Zuiderweg en de Blaashal Hoogkerk. Dat gebeurt niet alleen tijdens de schoolsport op werkdagen en trainingen van diverse sportverenigingen op de maandag- tot vrijdagavond, maar ook tijdens toernooien en wedstrijden in de weekenden.

Voor meer informatie over Sport050 of het boeken van de hal of zaal kijk je op https://sport050.nl/

Organisator

Ramé Dance Club is een zelfstandige organisatie die dans voor jongeren organiseert in onze Grote Zaal. Er wordt niet alleen geoefend en geleerd, maar er worden ook dansvoorstellingen opgezet.

Kijk voor meer informatie op https://ramedc.nl/

Samenwerkingspartner

Het Sociaal team in Hoogkerk heet WIJ-Hoogkerk. Activiteiten voor kinderen en jongeren (bijvoorbeeld in ons jongerencentrum in de vensterschool) worden begeleid door de jongerenwerkers van het WIJ-team. In de vakanties proberen we samen met de speeltuinen en de jongerenwerkers een vakantieprogramma aan te bieden.

Meer informatie over het WIJ-team vind je op https://wij.groningen.nl/wij-teams/wij-hoogkerk/

Informatie over activiteiten voor jongeren vind je op https://check-050.nl/hoogkerk/